JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Flytta hit / Bo / Tätorter / Vallberga

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Vallberga

Vallberga växte fram som ett stationssamhälle och serviceort för den omgivande jordbruksbygden. Järnvägen har ersatts av en cykelväg som knyter samman Vallberga med Laholm och Skottorp, men servicefunktionen kvarstår. Här finns förskola, skola, bokbuss, bageri och kiosk.

Vallberga har cirka 710 innevånare och ligger mitt på jordbruksslätten, bara några minuter från Laholms stad och havet. Orten byggdes upp kring jordbruk och blev en viktig serviceort för den omgivande näringen. Under en tid fanns det både ett ostmejeri och äggpackeri i samhället. Vallberga var också ett stationssamhälle och den gamla banvallen används i dag som cykelbana. Landskapet kring orten består till stor del av odlad mark med vackra grönområden jäms med Edenbergaån. Bebyggelsen består främst av äldre hus och villor.

Vallbergas landmärke

Vallbergagården är Vallbergas landmärke. Gården byggdes av Peter von Möller, ägare till Skottorps slott, och stod klar 1860 efter sex års byggtid. Han drog in en större del av frälseböndernas jord och nyodlade gårdens utmarker, ljunghedarna. Bönderna blev torpare och fick det svårare att klara sig undan fattigdom och det var många som sökte hjälp. Det behövdes mat, ved, bostäder och till slut vände sig kommunalnämnden till Peter von Möller för bidrag.

Service i Vallberga

I dag finns jordbruksnäringen kvar i mindre omfattning och småföretagsamheten är aktivt. I det gamla mejeriets lokaler finns tillverkning av naturmedicinen Kan Jang. I Vallberga finns bageri, kiosk, kafé, bokbuss, butiker, turistboende, loppisverksamhet, förskola och skola. För den aktive finns det boulebana, gymnastik och fotboll via lokal förening och Vallbergabadet (ett tempererat utomhusbad med fyra 25 meters banor).

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: BW6
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emma Randevik
Sidan uppdaterad den 17 januari 2022