Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Kartor och mätning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kartor och mätning

Utstakning av bostadshus

Samhällsbyggnadskontoret i Laholms kommun ansvarar för kart- och mätningsverksamhet inom kommunen.
Tjänster som utsättning av byggnader, framtagning av kartmaterial, gränsvisning, diverse mätningsuppdrag samt adressättning är exempel på arbetsuppgifter som sköts av samhällsbyggnadskontorets mätgrupp.

Frågor gällande fastighetsbildning ställs till Lantmäteriet i Halmstad, telefon 0771- 63 63 63, se länk till höger på denna sida.

Kartor

 • Primärkartan är ett grundläggande kartverk som visar hus, gränser, vägar, höjdförhållande med mera och används som grund för de flesta kartor.
 • Grundkartor används som underlag till detaljplaner.
 • Nybyggnadskartor används vid projektering av ny- och tillbyggnader inom planlagda områden.
  Fullständig nybyggnadskarta krävs inom detaljplanelagda områden för nybyggnad av industrier, flerfamiljshus, enbostads- och fritidshus. 
  Förenklad nybyggnadskarta kan krävas inom detaljplanelagda områden vid all tillbyggnad som hamnar i konflikt med förgårdsmark och avstånd till granntomter. Kontakta någon av våra bygglovshandläggare så får du besked om du behöver en förenklad nybyggnadskarta. Kontaktuppgifter hittar du under länk på denna sida.
 • Översiktskartor
 • Adresskartor
 • Turistkartor
 • Andra kartor som tillhandahålls efter speciella önskemål.

Beställning av nybyggnadskarta eller husutstakning

Behövs en nybyggnadskarta? Tänk på att vara ute i god tid med din beställning. Du får räkna med som längst 15 arbetsdagars leveranstid på en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan är förenad med en kostnad och gäller i två år.

Vid beställning av husutstakning, ring gärna minst en vecka innan för att vara säker på att få husutstakning när du önskar.

Båda tjänsterna beställs på samhällsbyggnadskontoret, vänligen se kontaktuppgifter till höger.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan uppdaterad den 25 september 2018

Kontakt

Mätningsingenjör/GIS-samordnare

Bo Lennartsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 91
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kart- och mätningsingenjör

Barbara Bielak
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 88
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kart- och mätningsingenjör

Pierre Bengtsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 13
Humlegången 6
312 80 Laholm

Mätningsingenjör

Erik Nickolausson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 36
Humlegången 6
312 80 Laholm

Länkar