JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Kartor och mätning

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Kartor och mätning

Utstakning av bostadshus

Byggnadsenheten i Laholms kommun ansvarar för kart- och mätningsverksamhet inom kommunen.

Tjänster som utsättning av byggnader, framtagning av kartmaterial, gränsvisning, diverse mätningsuppdrag samt adressättning är exempel på arbetsuppgifter som sköts av byggnadsenhetens mätgrupp. 

Frågor gällande fastighetsbildning ställs till Lantmäteriet i Halmstad, telefon 0771- 63 63 63, se länk till höger på denna sida.

Kontakt med mätningsavelningen

Önskar du komma i kontakt med mätningsavdelningen finns det flera sätt att få svar på dina frågor och funderingar. För att få den bästa och snabbaste hjälpen med dina frågor ber vi dig kontakta oss enligt nedantående:

 • har du generella frågor ber vi dig maila dessa till karta@laholm.se
 • Ingenjörerna finns även tillgängliga via telefon för att besvara dina allmänna frågor se under rubriken Kontakt

Kartor

 • Primärkartan är ett grundläggande kartverk som visar hus, gränser, vägar med mera och används som grund för de flesta kartor.
 • Grundkartor används som underlag till detaljplaner.
 • Nybyggnadskartor används vid projektering av ny- och tillbyggnader inom planlagda områden.
  Fullständig nybyggnadskarta krävs inom detaljplanelagda områden för nybyggnad av industrier, flerfamiljshus, enbostads- och fritidshus. 
  Förenklad nybyggnadskarta kan krävas inom detaljplanelagda områden vid all tillbyggnad som hamnar i konflikt med förgårdsmark och avstånd till granntomter. Kontakta någon av våra bygglovshandläggare så får du besked om du behöver en förenklad nybyggnadskarta. Kontaktuppgifter hittar du under länk på denna sida.
 • Översiktskartor
 • Adresskartor
 • Turistkartor
 • Andra kartor som tillhandahålls efter speciella önskemål.

Beställning av nybyggnadskarta eller husutstakning

Behövs en nybyggnadskarta? Tänk på att vara ute i god tid med din beställning. Du får räkna med som längst 20 arbetsdagars leveranstid på en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan är förenad med en kostnad och gäller i ett år.

Vid beställning av husutstakning, ring gärna minst en vecka innan för att vara säker på att få husutstakning när du önskar.

Båda tjänsterna beställs via mätningsavdelningen på byggnadsenhetern,
e-post: karta@laholm.se  

Utdrag ur kartdatabas till bygglovsansökan

Via vår karttjänst kan du skriva ut ett utdrag ur kommunens kartdatabas över din fastighet att använda som underlag till enklare bygglov. Följ instruktionen i tjänstens vänsterkolumn. Du når tjänsten via länken nedan.

 Länk till: skriv ut utdrag ur kartdatabas   

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 18 januari 2023