JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Kartor och mätning / Adresser

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Adresser

Hur sätts våra adresser?

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress. All adressättning i tätorter och på landsbygd sköts av kommunen enligt vissa bestämda kriterier.

I Laholm är det bygggnadsenheten som tar fram förslag på gatunamn och därefter fastställer kultur- och utvecklingsnämnden det nya namnet.

När en ny gata har fått sitt namn är det byggnadsenheten som sätter adressnummer längs gatan. I samband med att ett adressnummer sätts, läggs dess koordinater in i adressregistret. När en adress är satt kan folkbokföring ske. Det är därför viktigt att det så tidigt som möjligt sätts adress på nya byggnader.

Vanligast är att adresser sätts i samband med att nya områden planläggs och bygglov behandlas. Även efter en lantmäteriförrättning ses adressen över. Då kan en fastighet få en uppdelad adress, till exempel nr 22 på gatan blir 22A eller 22B eller ges nästa lediga nummer. Ibland görs ingen förändring alls. I sällsynta fall kan en hel gata eller ett helt område ges nya adressnummer.

Frågor och svar:

Vad skiljer en adress från en postadress?
Postnummer och ort kopplas till adressen för att få en postadress. en postadress kan vara en postboxadress, vilket aldrig en fastighetsadress kan vara.

Vad används ett adressregister till?
Meningen med ett adressregister är att markera de ställen där människor bor och arbetar. De största användarna av adressregistret är folkbokföringen, taxi, färdtjänst, räddningstjänst och alla kommunala verksamheter. Registret ligger till grund för adresskartan där alla adresser redovisas. Adressregistret är kopplat till fastighetsregistret.

Kan en byggnad ha fler adresser?
En byggnad kan ha fler adresser, till exempel en vid varje entré. En hörnfastighet kan ha adress från två gator, den ena blir ofta reserverad och används då inte.

Vad innebär ändrad adress för de boende?
När vi har ändrat adressen för en byggnad meddelar vi alltid fastighetsägaren. Fastighetsägaren infomrerar de boende att de har en ny adress att folkbokföra sig på.

Sätter inte Posten adresser?
Nej, kommunen sätter adresser. Posten kopplar postnummer till adressen.
Adress + postnummer + ort = postadress.

Har du fler frågor om adresser går det bra att kontakta byggnadsenheten.

 

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 14 februari 2023