JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Kartor och mätning / Lägenhetsregister

Lägenhetsregister

Du som äger flerbostadshus eller småhus i Laholms kommun ska rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register - lägenhetsregistret.

Lantmäteriet har upprättat registret och kartlagt alla bostäder i Sverige. Därefter tar kommunerna över ansvaret. Sedan maj 2010 är Laholms kommun ansvarig för att hålla kommunens register uppdaterat.

Fastighetsägare ska rapportera förändringar

Fastighetsägare i Laholms kommun ska rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen. Förändringarna som ska anmälas är:

  • nytillkomna
  • borttagna
  • eller i storlek förändrade lägenheter

För att rapportera förändringar använder du blanketten Ajourhållning av lägenhetsregistret. Det finns två versioner av blanketten:

  • den ena är till för flerbostadshus inklusive specialbostäder
  • och den andra för småhus inklusive fritidshus

Laholms kommun ska ha fått in blanketten senast en månad efter det att du slutfört förändringen.

Bakgrund

Syftet med lägenhetsregistret är att göra det enklare att ta fram statistik om bostäder och hushåll i Sverige. Statistiken används för forskning och när kommunerna planerar framtida bostadsbyggande.

Hantering av lägenhetsnummer och adresser i förhållande till bygglov och anmälningsärenden

De så kallade Attefallsåtgärderna möjliggör idag att ett bostadshus kan inrymma mer än en bostadslägenhet. Kommunen har till uppgift att faställa belägenhetsadress för varje entré. Finns det mer än en bostadslägenhet på samma belägenhetsadress ska kommunen fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet.

Beslut har tagits av miljö- och byggnadsnämnden att när en fastighetsägare begär ytterligare en ny adress på en fastighet eller ett lägenhetsnummer så kontrolleras detta gentemot vad det finns för giltiga bygglov eller anmälningar, enligt plan- och bygglagen. Finns det inte bygglov eller giltig anmälan för mer än en bostadslägenhet på fastigheten så nekas ny adess och eller/lägenhetsnummer, se miljö- och byggnadsnämnden beslut under rubriken dokument på denna sida.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 30 juni 2017