JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Mark och tomter / Industritomter

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Industritomter

För information angående kommunens industritomter kan man ringa näringslivsenheten Laholm på telefon 0430-155 31.

Ledig industrimark finns inom följande områden:
Laholm - Sofiero, Örelid   industri, lager
Laholm - Nya Nyby industriområde   industri, kontor, handel (ej livsmedel)
Mellby företagspark   industri, kontor, lager, handel (ej livsmedel)
Knäred * industri, småindustri
Hishult * småindustri, kontor, lager, handel
Vallberga * småindustri
Veinge * industri
Skottorp (längs E6)   industri, kontor, lager

 (*) Fastighetsbildningskostnad tillkommer vid ej bildad fastighet.

Tomtpriset skall med början den första januari 2005 årligen justeras med hänsyn till förändringar i komsumentprisindex KPI för oktober månad 2003 och oktober månad närmast före den årliga justeringen.

Följande avgifter tillkommer:

  • Bygglov och nybyggnadskarta (Laholms kommun, samhällsbyggnadskontoret) 
  • Planavgift (Laholms kommun, samhällsbyggnadskontoret)Anslutningsavgifter för VA (Laholms kommun, Laholmsbuktens VA) 
  • Anslutningsavgifter för el (SHK energi).
  • Lagfart (Lantmäteriet)
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: RP4
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Arian Limani
Sidan uppdaterad den 27 mars 2018