JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Mark och tomter / Villatomter

Villatomter

I flertalet tätorter i kommunen finns idag avstyckade och byggklara bostadstomter. 

Lediga tomter hittar du i en interaktiv karta där du får information om den specifika tomtens storlek, pris och gällande detaljplan. I kartan finns information om hur den används. Klicka på länken så når du karttjänsten.

Karta över lediga villatomter (länk öppnas i nytt fönster)

Kommunens tomter fördelas på två sätt. Vissa tomter fördelas via tomtkö medan andra tomter kan fördelas direkt utan att du behöver anmäla dig till i en tomtkö.

Om det på en ort finns behov av en tomtkö beslutar kommunstyrelsen att upprätta en sådan. Om du vill anmäla dig till en tomtkö klicka här ”Tomtkö”.

Följande tomtkö/-er finns för närvarande:

  • Bostadsområde Östra Nyby
  • Bostadsområde Jordgubbsåkern i Våxtorp

Köpa kommunal tomt

Tomter som inte ingår i tomtkö kan reserveras av den som först anmäler sitt intresse. För att reservera tomten kontaktar du mark- och exploatering och lämnar uppgift om vilken tomt du vill reservera, ditt fullständiga namn, din adress och ditt personnummer.

Tomter som ingår i en tomtkö fördelas utifrån plats i tomtkön. Du måste anmäla dig till tomtkön samt i tid betala en anmälningsavgift. När båda dessa kriterier är uppfyllda kontaktar vi dig via mejl eller post om mejladress saknas. Du får en karta med lediga tomter där du väljer i vilken/vilka tomter du kan tänka dig. Du kan markera 3 tomter, numrera i så fall från 1 till 3, där 1 avser den tomt du helst vill ha. För att få vara med i fördelningen av tomter är det viktigt att du skickar tillbaka kartan till kommunen inom 10 dagar annars förlorar du din köplats och måste anmäla dig på nytt. I så fall behöver du dock inte betala anmälningsavgift igen om du anmäler dig inom en månad.

Fördelningen av tomter påbörjas vanligtvis så fort vi fått in din karta med önskad/önskade tomt/-er. Skulle en reserverad tomt bli ledig igen kommer denna att hamna i listan över lediga tomter. De som står på tur att välja kommer då att ha möjlighet att välja denna tomt. Kommunen kommer inte att gå igenom listan på nytt för att se om någon vill byta tomt.

Om du ändrar person- eller kontaktuppgifter kom ihåg att kontakta oss eftersom dessa uppgifter inte lämnas in på något annat sätt.

När det är klart vilken tomt som ska reserveras för dig skickar vi ett reservationsavtal som du måste underteckna och returnera inom 10 dagar. Du har sedan tre månader på dig att ansöka om bygglov. Tidsfristen börjar löpa från det datum kommunen undertecknande reservationsavtalet. Efter att bygglov beviljats har du ytterligare tre månader på dig att påbörja grundläggningsarbetet på tomten. När detta är klart kontaktar du någon på mark- och exploatering för att köpa tomten. Du väljer hur du vill betala för tomten, antingen träffas vi på din bank eller så skickar vi en faktura. När betalningen gjorts upprättas ett köpekontrakt som undertecknas av dig och kommunen.

Tidsfristerna är viktiga att hålla eftersom reservationen eller reservationsavtalet annars förfaller i sin helhet, vilket innebär att en annan spekulant kan reservera tomten. Om särskilda skäl finns kan avtalet förlängas ytterligare en period, notera dock att detta är i undantagsfall.

Tomtpris och avgifter

Tomtpriset justeras årligen i förhållande till förändringar i konsumentprisindex KPI för oktober månad 2003 och oktober månad närmast före det aktuella året.

Utöver tomtpris tillkommer följande ungefärliga avgifter vid byggnation:

Bygglov och planavgift

Kontakta samhällsbyggnadskontoret för ungefärliga prisuppgifter.

Anslutningsavgifter

Prisuppgifter för anslutning till vatten-, spill- och dagvattenledningar finns på Laholmsbuktens VA:s webbplats

Prisuppgifter för anslutning till elnätet finns på Södra Hallands Kraftförenings webbplats

Lagfartskostnader (Lantmäteriet)

Expeditionsavgift 825 kronor
Stämpelskatt för privatpersoner är 1,5 procent av köpeskilling eller taxeringsvärde. För juridiska personer är stämpelskatten 4,25 procent, se länk.

Ovanstående belopp är inklusive moms och gäller med reservation för eventuella förändringar.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofie Frankzén
Sidan uppdaterad den 9 september 2021