JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Mark och tomter / Villatomter / Tomtkö / Tack för din ansökan

Tack för din ansökan

Tack för din ansökan om placering i tomtkö

För att ansökan ska bli giltig ska anmälningsavgiften betalas inom tio dagar från den dag då ansökan kom in till kommunen.

Anmälningsavgift tas ut med ett belopp motsvarande en procent av det vid ansökningstillfället gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, avrundat till närmast lägre tiotal kronor.

För 2020 uppgår anmälningsavgiften till 470 kronor. Anmälningsavgiften betalas in på kommunens bankgiro: 991-1926. Ange ditt namn samt tomtkö vid betalning.

Inget inbetalningskort kommer att skickas ut.

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas nu i kommunstyrelsens dokument- och ärendehanteringssystem. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att fördela kommunens småhustomter. Efter handläggning arkiveras handlingarna i kommunarkivet. Handlingarna hanteras enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan som anger att handlingarna ska bevaras.

Som registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Om inte personuppgifter lämnas i anmälan kommer inte kommunstyrelsen att kunna administrera tomtkön. Radering av personuppgifter kan inte göras då det är en allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen.

När det gäller personuppgifter kan du vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud, kommunstyrelsen@laholm.se eller Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofie Frankzén
Sidan uppdaterad den 13 januari 2020