Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Miljö

Miljö

Livskvalitet

Invånarna i Hallands län lever längre än genomsnittet i Sverige. I expansiva och samtidigt tidlösa Laholm präglas människors livskvalitet av sunda levnadsvillkor, tillit, företagsamhet och vackra naturvärden. Hälsa, hög livskvalitet och en tillväxt som bygger på långsiktigt hållbar utveckling är nyckelord som kommunen sätter i första rummet. Hållbar utveckling innebär att vi vill efterlämna en värld där framtida generationers behov tillgodoses på samma villkor som våra egna, utan att göra för stora avkall på miljön och dess ändliga resurser.

  

Ekokommunen

Laholm har som en av landets 94 ekokommuner åtagit sig att ständigt bli miljömässigt bättre. Miljöfrågorna ska vävas in i kommunens planering och vara en naturlig del i alla verksamheter och beslut. Målet är att utveckla Laholm utan att försämra föutsättningarna för såväl människa som natur.

Miljökontoret

För att kommunens målbild ska kunna bli verklighet krävs en medveten miljömässig strategi i hur samhället utnyttjar och vårdar sina resurser. I enlighet med detta uppdrag verkar miljökontoret i Laholm för att skydda dig, det ofödda barnet och din omgivning från föroreningar, gifter, hälsorisker och andra miljöhot. 

Vi är måna om att bevara Laholms identitet som en landsbygdspärla i en dynamisk region där livskvalitet och ekologisk hållbarhet är högt prioriterat. Några av kontorets uppgifter går ut på följande:

  • göra tillsyn av miljö på lantbruk och industrier
  • pröva enskilda avlopp, värmepumpar, cisterner etc.
  • kontrollera nya lokaler för hygien
  • kontrollera livsmedelsföretag
  • pröva renhållningsärenden
  • undersöka saneringärenden som oljeutsläpp, förorenad mark osv.
  • informera om miljöråd i vardagen, livsmedelshantering, viss djurvård, invasiva växtarter, klimatsmart återvinning mm.
  • hantera klagomål som gäller vedeldning, buller, nedskräpning etc.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 20 april 2018

Miljökontoret

Miljökontoret
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Miljöchef

Patrik Eriksson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 46
Mobil: 070-247 71 27
Humlegången 6
312 80 Laholm

Länkar