JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö

Miljö

Livskvalitet

Invånarna i Hallands län lever längre än genomsnittet i Sverige. I expansiva och samtidigt tidlösa Laholm präglas människors livskvalitet av sunda levnadsvillkor, tillit, företagsamhet och vackra naturvärden. Hälsa, hög livskvalitet och en tillväxt som bygger på långsiktigt hållbar utveckling är nyckelord som kommunen sätter i första rummet. Hållbar utveckling innebär att vi vill efterlämna en värld där framtida generationers behov tillgodoses på samma villkor som våra egna, utan att göra för stora avkall på miljön och dess ändliga resurser.

Ekokommunen

Laholm har som en av landets 105 ekokommuner åtagit sig att ständigt bli miljömässigt bättre. Miljöfrågorna ska vävas in i kommunens planering och vara en naturlig del i alla verksamheter och beslut. Målet är att utveckla Laholm utan att försämra föutsättningarna för såväl människa som natur

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021