JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Ekokommunen / Earth hour / Nu skall Laholm bli bättre på miljö!

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Nu skall Laholm bli bättre på miljö!

Ett jordklot

Våra politiker har beslutat att Laholms kommun ska bli en av de 50 bästa miljökommunerna i landet. Detta kräver engagemang från alla Laholmare så att vi tillsammans kan nå målet om en hållbar framtid. Fundera på vad vi kan göra tillsammans, vad du kan göra och vad du tycker att vi som kommun skall satsa på för att få en ekologiskt hållbar kommun. Vi är alla en del av naturen och vi har bara ett jordklot som vi måste vara rädda om för kommande generationer. Kom med tips till kontaktpersonerna här till höger eller lämna en kommentar till sidan.

Vad är vi bra på i ekokommunen Laholm?

Vi är duktiga på vattenvårdsfrågor.

Kvävemängden i våra vattendrag har sjunkit.

Kommunen arbetar aktivt för att komma till rätta med enskilda avlopp så att de släpper ut mindre näringsämnen till våra vattendrag,

Kommunen har varit med och tagit fram ett verktyg som hjälper jordbrukarna att anpassa gödslingen för att minska fosforläckaget ut i vattendragen.

Kommunen har gjort en matupphandling som numera gör att vi köper kött producerat enligt svensk djurlagstiftning. Detta innebär att vi idag serverar kött som till cirka 95 % är svenskt, vilket gynnar närproducerat och minskar mattransporterna. Barnen äter nu mer och detta är ett gott betyg.

Kommunens lokaler städas enbart med miljömärkta (Svanen-märkta)rengöringsmedel

Vi har många bra kommunala planer. En lokal handlingsplanen för miljömålen arbetas nu in i de olika verksamheterna. Kommunen har även fattat beslut om att minska sin energianvändning i sina fastigheter. Det finns en naturvårdsplan och nyligen fattades beslut om Framtidsplan 2030 med visioner om en hållbar utveckling.

Laholms kommun står inför många utmaningar.

Klimatet förändras och en klimatanpassningsplan är på gång. Nu gäller det inte bara att minska våra klimatutsläpp utan även bygga samhället så att det kan stå emot förväntade förändringar så som höjd havsnivå, ökad nederbörd och höjd temperatur. Detta gäller speciellt på jordbruksmark och i kustområdet där exploateringstrycket är högt. Samtidigt med detta måste vi se till att upprätthålla våra ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster är viktiga för naturens och vårt välbefinnande

Vi ska ha bra fungerande ekosystem med stor artrikedom så att naturens gratistjänster fungerar. Naturen renar och infiltrerar vatten, renar luft, ger oss mat och rekreation, pollinerar våra grödor samt mycket annat.

Vi människor är en del av naturen och vi har bara ett jordklot som vi måste vara rädda om.

Än en gång vad tycker du är viktigt för att hela Laholms kommun med staden, alla dess samhällen och landsbygd skall utvecklas till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt samhälle för oss ,våra barn, barnbarn och barnbarns barn. Kom med tips till kontaktpersonerna här till höger eller lämna kommentar till sidan. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 10 mars 2014