Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Ekokommunen / Miljökvalitetsmål

Laholms miljökvalitetsmål

Lokalt handlingsprogram

Den 28 augusti 2012 antog kommunfullmäktige "Lokalt handlingsprogram för genomförande av miljökvalitetsmål".

I dagens samhälle är ett aktivt miljöarbete och en hållbar utveckling en viktig tillväxtfaktor. Detta gäller även för Laholms kommun som i sin vision anger att "här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling". Att arbeta för en hållbar framtid innebär att se helheten. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Kommunen har viktig roll

Kommunerna har en mycket viktig roll i arbetet för att nå de 16 svenska miljökvalitetsmålen. Genom att överföra miljökvalitetsmålen till ett lokalt handlingsprogram kan de bli verksamma redskap i politiken. Handlingsprogrammet ger struktur för hur vi ska integrera miljöfrågorna i både det dagliga som det mer långsiktiga verksamhets- och utvecklingsarbetet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan granskad den 8 augusti 2016