Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Miljö / Ekokommunen / Naturvård / Strandhedsprojekt i Mellbystrand

Strandhedsprojekt i Mellbystrand

Förstora bilden - grävning Mellbystrand November 2012.jpg

Uppgrävning av vresrosor i sanddynerna i Mellbystrand nov 2012

Behovet av att restaurera i sanddyner är stort

De öppna sandmarkerna vid kusten i Mellbystrand och Skummeslöv har ett mycket rikt växt- och djurliv med många sällsynta och rödlistade arter. Dessa områden har nu under många år vuxit igen med vresros, bergtall och björksly m.m. vilket gjort att många av de speciella arterna nu är starkt hotade. Hösten 2012 startade restaureringen på en del dynområden i Mellbystrand tillsammans med markägarna.

Öppna sandmarker gynnar både folk och fä

Kust- och dynlandskapets naturtyp är starkt hotad i hela Europa. Den öppna sand- och ljungheden försvinner allt mer och därmed miljön för de sällsynta sandmarksarterna. Många av de växter och djur får nu chans att komma tillbaks, görs ingenting så klarar de inte konkurrensen av vresros och bergtall och en allt tjockare grässvål.

Restaureringen har öppnat upp fina sandgropar som är mycket uppskattade av badgäster för solbad, även när vinden friskar i. Restaureringen innebär att tillgängligheten till dynområdet ökar och landskapsbilden öppnas upp.

Pengar från EU:s Landsbygdsprogram

Laholms kommun har haft medel via EU:s Landsbygdsprogram till och med mars 2015. Kommunen har tillstånd från Länsstyrelsen att driva detta restaureringsprojekt för att återskapa ett mera öppet dynlandskap.

Åtgärder under 2015

Kommunen har avtal med enskilda markägare i Mellbystrand för att genomföra åtgärder. En skötselplan finns för respektive område.

Under 2015 har vi grävt bort vresros, grävt och ryckt sly, klippt brandgator och naturvårdsbränt. Nu är projektet slut men kommunen ska under fem år upprätthålla de resultat som uppnåts.

Efter åtgärder behövs lite tid

Kärringtanden blomstrar två månader efter bränning

Kärringtanden blomstrar två månader efter bränning, Norra Skummeslövstrand

Det kan tyckas konstigt att man ger sig in i känsliga sandmarker med stora tunga maskiner, men det är troligen det bästa möjliga sättet för att kuva vresrosen och det finns nu goda erfarenheter av liknande projekt på många ställen i Halland och Skåne. Att exempelvis klippa ner vresrosen hjälper bara för stunden och buskagen blir på sikt ännu omfångsrikare. Spåren efter maskinerna försöker vi göra så små som möjligt och de försvinner relativt snabbt när vinden lägger ny sand över dem. Vi förstår att man kan reagerar när man ser maskiner i dynerna. Men vänta och se, reflektera en minut eller två kring vad syftet är och besök området på nytt. Till nästa sommar syns väldigt lite av spåren, däremot så lyser de öppna sandfläckarna med sina första små tussar av styvmorsviol, monke och borsttåtel.

Läs mer i dokumenten till höger, skötselplan och värdefulla sandmarker i Mellbystrand.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan granskad den 8 augusti 2016