JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Ekokommunen / Ungdomens ekokommun

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Ungdomens ekokommun

Varför ekokommun?

Välkomna till Laholms kommuns hemsida speciellt för dig som nu sitter med natur- och miljöpärmen i din hand. Alla kommunens mellanstadieelever får detta som ett stöd för miljö- och naturabetet i skolan och som ett led i vår ambition att vara ekokommun.

Laholms kommun vill med QR-koden och satsningen på detta arbetsmaterial hjälpa till att sprida information om kommunens miljöarbete.

Vad kan du få hjälp med? Vem skall du vända dig till? Var kan ni göra studiebesök? Var hittar du mer fakta?

Vi som inom kommunen speciellt arbetar med detta är Planeringskontoret och miljökontoret.

Till oss kan du vända dig när du har frågor om miljön och naturen i Laholm. Kan inte vi hjälpa dig kan vi säkert leda dig vidare till någon som kan din fråga.

Vad innebär det att vara en Ekokommun?

Laholms kommun är med i ett nätverk tillsammans med 105 andra kommuner runt om i landet.

Ekokommunerna vill ligga långt framme vad gäller miljöfrågor, hjälpa varandra och sprida idéer och erfarenheter till varandra. Ordna fortbildning kring aktuella frågor, men också ha kontakt med liknande nätverk i andra delar av världen samt påverka riksdag och regering i viktiga miljöfrågor.

Som ekokommun skall vi :

• sprida goda exempel på hållbar utveckling
• vara föregångare
• ständigt förbättra oss inom miljöområdet
• alla beslut som kommunen fattar skall leda mot hållbar utveckling
• följa upp så att utvecklingen går åt rätt håll med hjälp av nyckeltal

Följande villkor har vi sagt att vi skall arbeta för

1. så lite som möjligt av farliga ämnen som grävs upp ur marken sprids ut i naturen exempelvis bly, kvicksilver. Allt skall återanvändas och inte spridas ut

2. att inte några farliga kemikalier som vi människor skapat t.ex., bekämpningsmedel, flamskyddsmedel m.m. sprids ut i naturen

3. att inte naturen trängs undan, skogar skövlas, asfalten breder ut sig

4. att alla människor på jorden skall kunna tillgodose sina behov av föda, rent vatten, frisk giftfri miljö

Våra miljömål och Agenda 2030

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. För att Globala målen ska uppnås måste alla bidra. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

I Sverige har vi även 16 nationella miljömål som riksdagen beslutat om. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till.

I Laholms kommun har vi antagit en miljöpolicy.

Viktiga frågor hos oss är:

• rent vatten (dricksvatten, åar, vattendrag och havet/Laholmsbukten)
• bli oberoende av fossil energi
• prioritera produktion av förnyelsebar energi (biobränsle, vind, vatten, sol)
• hushålla med den goda jorden 
• klimatet - minska våra utsläpp och förbereda samhället för förändringar 

Alla behöver vara med och hjälpa till. Samarbete mellan stat, kommun, invånare, skolelever, föreningar och företag behövs. I Sverige är vi på rätt väg, men det går för långsamt. Tillsammans kan vi skynda på arbete med att nå en hållbar utveckling.

Genom att arbeta med dessa frågor, lära dig mer och engagera dig kan du bli en viktig röst i framtidens beslut.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristofer Andrén
Sidan uppdaterad den 10 april 2018