JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Ekokommunen / Våtmarksprojektet

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Våtmarksprojektet

Vid foten av Hallandsås anlades en av 84 våtmarker.

Under åren 2000-2007 genomförde Laholms kommun våtmarksprojektet ”Renare Laholmsbukt - Samordnad våtmarkssatsning för Laholmsbukten”. Målet var att minska kvävetransporten till Laholmsbukten och att öka den biologiska mångfalden i kustlandskapet. Projektet bestod av två delar ”Våtmarker i odlingslandskapet” och ”Ekologisk dagvattenhantering”.

Projektet drogs igång efter flera rapporter om omfattande bottendöd i kustområdet, förorenat grund- och ytvatten och ett alltmer utarmat jordbrukslandskap. Många växt- och djurarter knutna till våtmarker hade trängts undan när deras livsmiljöer försvunnit i det moderna jordbruket.

Projektet var ett komplement till andra åtgärder för att minska näringsförlusterna främst inom jordbruk och avloppshantering.

Arbetet genomfördes tillsammans med Halmstads kommun, Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen i Halland och markägarna. De sistnämndas deltagande byggde helt på frivillighet. Många markägare ville vara med dels för de förmånliga villkoren men också för att de var positivt inställda till projektet.

84 våtmarker

Totalt anlades 84 våtmarker, motsvarande en yta på 122 hektar. Huvuddelen av dem hamnade i kommunens västra delar, som kännetecknas av intensivt jordbruk. Kostnaden uppgick till 21,5 miljoner kronor. Projektet finansierades av staten (69 procent via lokala investeringsprogrammet, LIP) och Laholms kommun.

I projektet ingick även ”Smedjeåprojektet,” med ett stort våtmarksområde i Smedjeåns dalgång. Tanken var att ersätta åns uträtade lopp med en meandrande fåra. Ett beslut i Miljödomstolen innebär emellertid att projektet inte kunde genomföras fullt ut.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan granskad den 8 augusti 2016