Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Djurskydd och skyddsjakt

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Djurskydd och skyddsjakt

Nyfikna kossor

Länsstyrelsen har hand om djurskyddet

Länsstyrelsen har tillsyn över djurskyddet i kommunen.  Det är veterinärenheten som har hand om denna kontroll av djurens skötsel, stallutrymmen m m.

Djur som far illa 

Om du misstänker att ett djur far illa ska du vända dig till en djurskyddsinspektör på länsstyrelsen 010-224 30 00

God djurmiljö

Djurskyddslagen kräver att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Att miljön främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att leva naturligt.

Djurkskyddslagen omfattar alla husdjur och andra djur som hålls i fångenskap. Om du har djur måste du känna till vad som gäller för dina djur.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 20 april 2018

Kontakt

Miljökontoret
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Höglind
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 46

Länk