JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Djurskydd och skyddsjakt / Regler för sällskapsdjur

Regler och råd för sällskapsdjur

Märk och registrera din hund

Enligt lag om märkning och registrering av hundar måste du märka din hund så den kan identifieras. Enligt samma lag ska du registrera dig och din hund i ett centralt register. Du ska också betala en avgift för registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen. Kontakta Svenska Kennelklubben om detta. Skulle din hund orsaka skada ska du som ägare ersätta denna, även om du inte direkt vållat den.

Vilda djur

Enligt jaktlagen måste du hålla din hund under särskild uppsikt för att inte störa de vilda djuren under tiden 1 mars - 20 augusti, detta gäller också i områden där det normalt inte är kopplingstvång.

Ta väl hand om din hund 

Ta hand om din hund så att inte andra människor tar skada. Har du problem med någon annans hund bör du i första hand kontakta djurägaren.

Misstänker du att en hund inte får rätt omsorg?

Om du misstänker att en hund far illa eller inte får tillräcklig omsorg av sin ägare ska du anmäla detta till länsstyrelsens djurskyddsinspektör. Länsstyrelsens växeltelefon är 010-224 30 00.

Tillstånd för vissa djur inom detaljplan

Du kan behöva ett separat tillstånd från kommunen om du har djuren inom område med detaljplan. I bedömning av tillstånd ingår miljöfrågor och hälsoskyddsfrågor. Du behöver tillstånd för:

  • Nötkreatur, häst, får, get, svin.
  • Pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Sällskapsdjur är djur som hålls inne i din egen bostad.

Höns inom detaljplanlagt område

För att få ha höns inom detaljplan behöver du tillstånd. Du får inte ha tupp, då de stör omgivningen.

  1. Gödsel- och foderhantering ska ske så att skadedjur inte dras dit.
  2. Vi kommer att höra grannarna, det är bra om du frågar dem själv först.
  3. Blankett för ansökan finns i blankettarkivet.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021