Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Hälsoskydd / Anmälan

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Anmäla eller informera om ny verksamhet

Innan du startar din verksamhet är det bäst att kolla upp ifall den behöver anmälas till kommunen. För vissa verksamheter krävs att du lämnar in en skriftlig anmälan, och för vissa krävs bara att du informerar innan du startar. Läs här nedanför vad som gäller för olika verksamheter. Om du startar utan anmälan är kommunen skyldig att besluta att en miljösanktionsavgift ska tas ut. Om det är oklart på något sätt eller om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vilken verksamhet ska du anmäla?

En anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma lokalens lämplighet t ex ritningar, tekniska beskrivningar och en beskrivning av verksamheten. Anmälningsplikten kan även gälla ändringar i befintliga lokaler. Det är viktigt att du lämnar in anmälan i tid.

Enligt § 38

 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 

Det kan innefatta följande verksamheter:

 •   Akupunktur
 •   Fotvård
 •   Håltagning/piercing
 •   Tatuering 

Verksamheter som bedriver:

 •   Alla former av skolverksamhet, från förskola till gymnasieskola
 •   Bassängbad, badtunna
 •   Solarier

Lämna in anmälan minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Vilken verksamhet ska du informera om?

Enligt § 45

 •   Tillfälligt boende (stugor, campingvagnar, Bed & Breakfast m.fl.
 •   Uppställningsplatser för husbilar
 •   Korttids- eller gruppboende (lokaler för vård eller annat boende)
 •   Lokaler för hälso- och sjukvård, tandläkare, HVB-hem m.fl.
 •   Hygienisk verksamhet utan stickande/skärande utrustning (frisör, massage, manikyr m.fl.)
 •   Idrottsanläggningar
 •   Strandbad

Kontakta gärna miljökontoret om du är osäker på om du ska anmäla din verksamhet enligt § 38 eller informera enligt § 45.

I länkarna till höger kan du läsa mer om respektive verksamheter samt hitta blanketter för anmälan respektive information.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 18 oktober 2018