JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Hälsoskydd / Anmälan

Anmäla eller informera om ny verksamhet

Innan du startar din verksamhet är det bäst att kolla upp ifall den behöver anmälas till kommunen. För vissa verksamheter krävs att du lämnar in en skriftlig anmälan, och för vissa krävs bara att du informerar innan du startar. Läs här nedanför vad som gäller för olika verksamheter. Om du startar utan anmälan är kommunen skyldig att besluta att en miljösanktionsavgift ska tas ut. Om det är oklart på något sätt eller om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vilken verksamhet ska du anmäla?

En anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma lokalens lämplighet t ex ritningar, tekniska beskrivningar och en beskrivning av verksamheten. Anmälningsplikten kan även gälla ändringar i befintliga lokaler. Det är viktigt att du lämnar in anmälan i tid.

Enligt § 38

 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 

Det kan innefatta följande verksamheter:

 •   Akupunktur
 •   Fotvård
 •   Håltagning/piercing
 •   Tatuering 

Verksamheter som bedriver:

 •   Alla former av skolverksamhet, från förskola till gymnasieskola
 •   Bassängbad, badtunna
 •   Solarier

Lämna in anmälan minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Vilken verksamhet ska du informera om?

Enligt § 45

 •   Tillfälligt boende (stugor, campingvagnar, Bed & Breakfast m.fl.
 •   Uppställningsplatser för husbilar
 •   Korttids- eller gruppboende (lokaler för vård eller annat boende)
 •   Lokaler för hälso- och sjukvård, tandläkare, HVB-hem m.fl.
 •   Hygienisk verksamhet utan stickande/skärande utrustning (frisör, massage, manikyr m.fl.)
 •   Idrottsanläggningar
 •   Strandbad

Kontakta gärna miljöenheten om du är osäker på om du ska anmäla din verksamhet enligt § 38 eller informera enligt § 45.

I länkarna till höger kan du läsa mer om respektive verksamheter samt hitta blanketter för anmälan respektive information.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 12 november 2021