Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Hälsoskydd / Buller

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Buller

Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Störd av buller

Om du är utsatt för buller och anser att det är så högt att du är störd av det bör du i första hand vända dig till den som orsakar bullret. Ibland kan det vara svårt att veta vem som är ansvarig och då kan miljökontoret hjälpa till, både med att ta reda på vem som är ansvarig, svara på frågor om riktvärden eller om du inte lyckats lösa problemet själv, ta kontakt med den bullrande verksamheten eller personen.

När det gäller trafikbuller så är det den som ansvarar för vägen som även ansvarar för det buller som uppstår. De stora vägarna är Trafikverkets ansvar. Kommunen ansvarar för kommunala vägar och så finns det enskilda vägar.

Riktvärden

Det finns olika riktvärden inomhus eller utomhus och beroende på vad källan till buller är. Om riktvärden följs bedöms det att det inte är någon risk för människors hälsa.

Exempel på områden det finns riktvärden för är: ljudnivåer inomhus, industribuller, trafikbuller, byggbuller, höga ljudnivåer vid t.ex. konserter. Det finns inga riktvärden för fritidsaktiviteter.

Hälsoproblem

Att utsättas för buller kan orsaka olika hälsoproblem. Är det mycket högt under kort tid t.ex. från konserter är det framförallt hörseln som påverkas negativt och man kan få hörselskador som tinnitus. Betydligt lägre buller under en längre tid kan ge en rad olika problem. Exempel på detta är: stress, förhöjt blodtryck och sömnsvårigheter.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 27 april 2018