JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Hälsoskydd / Radon

Radon

Radon finns i marken och kan finnas i byggnadsmaterial, oftast i blågrå lättbetong. Halten radon i marken är alltid så hög att det kan bli för mycket radon i huset om det kommer in luft från marken i huset. Radon syns inte och luktar inte.

Ett av miljömålen är att alla bostäder ska ha lägre radonhalt än 200 Bq/kubikmeter luft.

När ska du mäta radon?

  • innan du köper hus 
  • när du byggt om eller byggt till din bostad
  • när du byggt ett nytt hus
  • när du förändrat ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • om ditt hus har kontakt med marken
  • om ditt hus eller delar av det är av blågrå lättbetong
  • om du hyr ut bostad till någon
  • om du ännu inte gjort någon mätning eller
  • om det är mer än 10 år sedan du gjorde senaste mätningen.

Det finns flera företag som skickar ut dosor för mätning. Mätning av radon görs under minst 2 månader (gärna under 3 månader) under perioden oktober till mars.

Via länk på denna sida får du mer information om Boverkets information gällande radon.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: PB6
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 12 november 2021