JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Hälsoskydd / Rökfri miljö

Rökfria miljöer

För att skydda människors hälsa finns det vissa platser där man inte får lov att röka.

Rökning är inte tillåtet i:

  • Lokaler som allmänheten har tillträde till
  • Lokaler och uteplatser för barnomsorg och fritidsverksamhet
  • Skolor och skolgårdar
  • Lokaler för hälso- och sjukvård
  • Lokaler för gemensamt bruk i bostäder, t ex tvättstuga, trappuppgång
  • Lokaler för gemensamt bruk i inrättningar med särskild service eller vård
  • Kollektivtrafik och väntsalar
  • Restauranger och andra serveringsställen inomhus
  • Lokaler där det är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Där det finns tillfällig bostad ska ett visst antal rum vara rökfria (och rökfritt i allmänna utrymmen)

Om du är störd av tobaksrök – prata med den som röker på fel ställe. Om inte det hjälper – prata med den som är ansvarig för verksamheten. Personer som röker kan avvisas från platsen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten.

Det är den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme som ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Läs gärna mer om rökfria miljöer på folkhälsomyndighetens hemsida.

Ny tobakslag 1 juli 2019

Från och med den 1 juli kommer de rökfria miljöerna och vilka produkter som omfattas att utökas. Syftet är framförallt att skydda barn och känsliga personer. Grundprincipen är att den som inte vill utsättas för rök, ska slippa det på dessa utsedda rökfria platserna.

Vill du läsa mer om den nya lagen och vad den innebär finns information på folkhälsomyndigheten hemsida. Här kan du läsa om bland annat vilka platser som omfattas och vilka produkter det gäller.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 15 februari 2022