Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Hälsoskydd / Eldning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Eldning

Vedpanna, braskamin eller öppen spis

Ska man installera en kamin eller vedpanna ska man välja en som är typgodkänd och som har låga utsläppsvärden. Detta gör att du får en eldstad som har god förbränning och ger bra värme och risken att man stör omgivningen är mindre.

Eld ger alltid upphov till rök men den behöver inte nödvändigtvis störa omgivningen om man har rätt utrustning och eldar på rätt sätt:

  • Elda inte med fuktig ved. Veden ska vara torr och finhuggen. Det betyder också att veden bör lagras torrt och luftigt.
  • Elda inte skräp eller avfall. Detta är direkt olämpligt (och inte tillåtet). Det är inte heller tillåtet att elda spånskivor och målat eller impregnerat virke.
  • Braselda med tillräcklig lufttillförsel. Det är bättre att elda rejält morgon och kväll vid maximal effekt än att "snålelda" hela dygnet.
  • Tänk på att anpassa eldningen efter utrustningen. En braskamin är avsedd för "mys-eldning" inte för stadigvarande uppvärmning av din bostad. "Mys-eldning" är eldning 1-2 gånger i veckan och ett par timmar varje gång.

Eldning av trädgårdsavfall är dåligt för miljön

Eldning av trädgårdsavfall och ris är inte det bästa sättet för miljön att göra sig av med avfallet. Det är dessutom förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område. Förutom att det kan medföra en ofullständig förbränning som ger olämpliga ämnen om avfallet är för fuktigt så kan det också ge obehaglig lukt. En del människor får också problem med astma eller allergi när de kommer i kontakt med röken.

Valborgsbål.jpg

Valborgsbrasa

Det är bäst ur miljösynpunkt att kompostera avfallet istället för att elda trädgårdsavfallet

Vid kompostering återanvänds näringsämnena. I andra hand kan man välja att köra trädgårdsavfallet till Ahla återvinningscentral eller att beställa hämtning genom kommunens entreprenör för sophämtning. Då blir trädgårdsavfallet till jord eller flis och näringsämnen och energi kommer till nytta.

Eldar du utanför detaljplanelagt område, tänk då på att inte störa dina grannar. Riset måste vara torrt (20 procent fukthalt). Det innebär att ris ska ha torkat i mer än 6 månader. Du får elda det trädgårdsavfall från en normal trädgård som inte går att kompostera, dvs ca 2 kubikmeter per år.

I år, 2019, kostar hämtning via kommunens entreprenör 830 kronor för hämtning varannan vecka april – november, och 555 kronor för hämtning varannan vecka april - september. Om du lämnar själv på återvinningscentralen kostar det inget.

Anmäl alltid till medborgarservice tfn 0430-150 00 

Om det finns risk för olägenhet tillåts inte eldning. För att elda någonting annat än 1-2 kubikmeter trädgårdsavfall måste du ha tillstånd. Miljökontorets handläggningsavgift år 2019 är 1844 kronor. 
Se blankett: Anmälan om eldning utomhus

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 15 mars 2019