JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Invasiva arter

Invasiva arter

Vissa främmande arter kan bli invasiva och orsaka ekonomiska kostnader, skador på människors hälsa eller på biologisk mångfald. Här hittar du mer information om invasiva arter och hur du kan hjälpa till att bekämpa dessa.

Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Vad är en invasiv art?

Under lång tid har människor flyttat arter från en plats till en annan - prydnadsväxter, grödor, skadedjur och jaktvilt. Ibland uppstår problem när en främmande art sprids i naturen där den inte funnits naturligt. Om arten sprids och konkurrerar ut befintliga arter i den nya miljön, kan arten bli invasiv.

Alla främmande arter blir inte invasiva. En främmande art räknas först som invasiv om den sprids på egen hand i naturen och orsakar ekonomiska skador, skador på människors och djurs hälsa, eller hotar biologisk mångfald. Några exempel på sådana arter är signalkräfta, jätteloka och spansk skogssnigel (mördarsnigel).

Vilka arter gäller det och vad gör vi i Halland?

Naturvårdsverket har samlat information om problemarter som finns i Sverige. En del av arterna förekommer i Halland (till exempel parkslide, gul skunkkalla och vresros).

Kustkommunerna i Halland, Hylte kommun och Hallands Botaniska Förening driver ett projekt kring invasiva växtarter. Syftet är att ta fram en strategi för kartläggning, hantering och bekämpning av invasiva arter i Halland.

Projektet finansieras delvis med medel från LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) och pågår under åren 2018–2020. Om du är intresserad av projektet eller har frågor, får du gärna kontakta kommunekologerna.

Så här kan du bidra för att förhindra spridning av invasiva arter

Rapportera
Har du stött på en invasiv art ovan i naturen? Rapportera! Att ta bort invasiva växter direkt när de hittas hindrar arterna från att spridas. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns, för att begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids.

Har du sett en invasiv art i naturen? Rapportera genom länken nedan:

Invasiva arter - ArtDatabanken

Tänk till innan du planterar
När du väljer växter till trädgården var försiktig så att du inte planterar en art som är invasiv. Du riskerar att få ett problem som består i många år och blir dyrt att bekämpa. Många invasiva växter som orsakar problem idag har kommit till Sverige som prydnadsväxter och spridits från trädgårdar och odlingar.

Ansvar

Fastighetsägare har ett ansvar för invasiva främmande arter på den egna fastigheten. Fastighetsägareansvaret gäller för alla – för privatpersoner, t.ex. de som har en trädgård, för kommunala och statliga fastighetsägare och för bolag som äger fastigheter. 

I dagsläget finns det inga särskilda bidrag att söka för åtgärder mot invasiva främmande arter.

Sedan 1 januari 2019 har länsstyrelserna ansvar för bekämpning av invasiva arten, däribland jätteloka.

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: Y72
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021