Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Kontakta miljökontoret

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Kontakta miljökontoret

Medborgarservice - här får du hjälp med mycket

Till Medborgarservice kan du vända dig för att få svar på olika kommunala frågor eller besked om vem du ska kontakta. Med hela kommunens serviceutbud samlat på ett ställe får du snabbt hjälp med olika blanketter och ansökningar. Du kan ringa oss, skicka e-post eller bara att komma in till Stadshuset, du behöver inte boka tid.

Kontakt

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm
medborgarservice@laholm.se

Medborgarservice öppettider:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00

Sommartid 4/6 - 24/8

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-15.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00 och har lunchstängt klockan 12.00-13.00

Miljökontoret

Växel: 0430-150 00
Humlegången 6 
312 80 LAHOLM 
E-post: miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Miljöchef

Patrik Eriksson
Direkt:  0430-152 46
E-post: patrik.eriksson@laholm.se

Livsmedelsinspektör

Yvonne Mollet-Bengtsson
Direkt: 0430-151 42
Livsmedelstillsyn
E-post: yvonne.mollet-bengtsson@laholm.se

Alkohol- och tobakshandläggare

Sebastian Stjärneblad
Direkt: 0430 - 265 65
Serveringstillstånd, tobakstillstånd
E-post: sebastian.stjarneblad@laholm.se

Tobakshandläggare

Pathricia Hansson
Mobil: 076-696 21 77
Tobakstillstånd
E-post: pathricia.hansson@laholm.se

Miljö-och hälsoskyddsinspektör

Martin Söderberg
Direkt: 0430-150 72
Enskilda avlopp
Epost: martin.soderberg@laholm.se

Miljö-och hälsoskyddsinspektör

Lina Johansson
Direkt: 0430-151 41
Enskilda avlopp
Epost: lina.johansson@laholm.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Emelie Mårtensson 
Direkt: 0430-151 27
Enskilda avlopp
E-post: emelie.martensson@laholm.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Hamringe
Direkt: 0430-152 79
Hälsoskydd, dricksvatten- och livsmedelstillsyn
E-post: jenny.hamringe@laholm.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Höglind
Direkt: 0430-151 46
Lantbrukstillsyn
E-post: sofia.hoglind@laholm.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anna-Carin Karlsson
Direkt:  0430-151 45
Miljöskydd, industri, 
bekämpningsmedel, planfrågor, strandskydd
E-post: anna-carin.karlsson@laholm.se 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Åsa Larsson 
Direkt:  0430-152 82
Hälsoskydd, vedeldning, inomhusmiljöer,
radon, kompostering, avfallsdispenser
E-post: asa.larsson@laholm.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Emma Adriansson - Föräldraledig
Direkt:0430-151 44
Avfall, förorenad mark
E-post: emma.adriansson@laholm.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Denise Andreasson
Direkt: 0430-266 59
Industritillsyn, värmepumpar
E-post: denise.andreasson@laholm.se

Utredare

Martina Gustavsson
Direkt: 0430-266 58
Kvalitetsarbete för miljö- samt samhällsbyggnadskontoret
E-post: martina.gustavsson@laholm.se

Kommunsekreterare

Lena Boström
Direkt: 0430-153 41
Kallelser,sekreterare vid beredningsutskottets och nämndens sammanträden
E-post: lena.bostrom@laholm.se

Administratör

Emelie Davidsson - Föräldraledig, ersättare Ulrica Carlsson
Direkt: 0430-151 40
Näradministration
E-post: emelie.davidsson@laholm.se

Administratör

Ulrica Carlsson
Direkt: 0430-151 40
Näradministration
E-post: ulrica.carlsson@laholm.se

Registrator

Sanna Ljungberg
Direkt: 0430-153 22
Registrering av miljö- och byggnadsnämndens post
E-post: sanna.ljungberg@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 15 mars 2019