Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Lantbruk / Gödselhantering

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Gödselhantering

Hela Laholms kommun ligger inom nitratkänsligt område. Sedan flera år tillbaka finns det därför särskilda bestämmelser om bland annat gödselhantering. Syftet är att minska näringstillförseln till Laholmsbukten. Hantering av gödsel, både stallgödselgödsel och handelsgödsel, regleras av flera regelverk.

 Har man fler än 2 djurenheter ska det finnas dokumentation om lagringsbehov av stallgödsel. På jordbruksverkets hemsida finns en enklare beräkningsmodell där man själv kan räkna ut sitt lagringsbehov. Det är även krav på att man ska ha spridningsareal för den organiska gödseln som verksamheten producerar.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan uppdaterad den 24 juni 2019

Kontakt

Miljökontoret
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Höglind
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 46

Länk