Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Lantbruk / Gödselhantering / Gödselstukor

Gödselstukor

Att lägga gödsel i stuka betyder att man lägger gödsel direkt på fält, en mellanlagring. Lagring av stallgödsel ska främst ske i ordinarie lagringsutrymme, men ibland kan det finnas skäl att lägga stuka för att kunna utnyttja gödseln på ett bra sätt.

De allmänna hänsynsreglerna ska följas även vid stukalagring, vilket innebär att gödseln ska lagras så att det inte förorenar yt- eller grundvattnet eller blir en olägenhet för närboende. En förutsättning för att gödseln ska kunna läggas i stuka är att den kan lagras till minst 1 meters höjd. Lagring i stuka bör begränsas till högst några veckor och om stukalagringen återkommer på samma fält bör lagringsplatsen flyttas inom fältet och inte återkomma till samma plats inom en femårsperiod.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan uppdaterad den 24 juni 2019

Kontakt

Miljökontoret
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Höglind
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 46