Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Lantbruk / Gödselhantering / Regler för stallgödselspridning

Regler för stallgödselspridning

Perioden 1 november - 28 februari:  Ingen spridning tillåten.

Perioden 1 mars - 31 juli: Spridning av alla gödselslag i växande gröda eller med nedbrukning inom 4 timmar.

Perioden 1 augusti - 31 oktober:  Spridning endast till växande gröda eller inför sådd av höstoljeväxter eller till lerjordar med över 15% ler.

Perioden 1 oktober - 31 oktober: Undantag för fasta gödselslag (utom fjäderfägödsel) som får spridas med "endast" efterföljande nedbrukning inom 4 timmar.

Oavsett period får gödsel aldrig spridas på snötäckt eller tjälad mark.

Om du som lantbrukare behöver dispens från spridningsförbudet ska du vända dig till miljökontoret. Din ansökan behandlas enligt jordbruksverkets föreskrifter om försiktighet vid gödselspridning. Kommunen tar ut en fast handläggningsavgift.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan uppdaterad den 24 juni 2019

Kontakt

Miljökontoret
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Höglind
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 46