JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Lantbruk / Växtodling och bekämpning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Växtodling och bekämpning

Kommunen har tillsyn på användning och hantering av bekämpningsmedel för lantbruksverksamheter. Vi kontrollerar bland annat att bekämpningsmedel används på rätt sätt samt att lagring, påfyllning och rengöring sker på rätt sätt. För att få använda bekämpningsmedel krävs licens och ett godkänt funktionstest av din bekämpningsutrustning.

Alla preparat som används i syfte att bekämpa skadegörare klassas som bekämpningsmedel och ska vara godkända av kemikalieinspektionen. Det här innebär att även råttgift räknas som bekämpningsmedel.

Ett bekämpningsmedel får endast användas i de grödor de är godkända för och anvisningarna på förpackningarna ska följas. När man bekämpar sina grödor ska man föra en sprutjournal som ska sparas i minst 3 år. Kom ihåg att förebygga, bevaka, anpassa och följa upp din bekämpning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan uppdaterad den 24 juni 2019