Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Livsmedel / Lagstiftning

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Livsmedelslagstiftning

Det är mycket att tänka på för den som vill starta, driva eller förändra ett livsmedelsföretag. Som företagare måste man hela tiden följa olika lagar. Felaktiga rutiner kan ge allvarliga följder. Det är alltid livsmedelsföretagaren som bär ansvaret om något blir fel. Om man vill starta ett nytt livsmedelsföretag, eller vill förändra ett, behöver man känna till de krav och skyldigheter som gäller.

Nedan följer delar av den lagstiftning som vi tillämpar.

På livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information om gällande lagstiftning. Till exempel märkning av livsmedel, där en ny förordning (Informationsförordningen, EU 1169/2011) har trätt i kraft och som innebär en hel del ändringar och tillägg i märkningen av livsmedel.

Alla verksamheter är skyldiga att avanmäla sin verksamhet när den upphör.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 30 mars 2018

Kontakt

Miljökontoret
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm