Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöprojekt

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Miljöprojekt

Bekämpningsmedel i dricksvatten

I Laholms kommun finns cirka 4 500 hushåll som har egen brunn. I ett 50-tal av dessa har man  tagit prover för att få svar på frågan om det finns rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet.

Smyckeprojekt

Landets kommuner har deltagit i ett samverkansprojekt med fokus på farliga metaller i smycken. Nickel, bly och kadmium är farliga för både människa och miljö och riskerar att orsaka skada.

Tvätta bilen rätt

Hur brukar du tvätta din bil? Stora biltvättarhelgen, var en kampanj för att få oss bilägare att  tvätta bilen i en biltvätt.  På en biltvätt tas gifterna omhand på ett mer miljövänligt sätt, och det tjänar både räkor och sjöstjärnor i Laholmsbukten på.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 30 mars 2018