JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöprojekt / Miljölyftet i Laholm

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Satsar på topp 50

Miljölyftet i Laholm är kommunens nya satsning för att åter igen befästa sin ställning som aktiv och miljövänlig kommun. Inom tre år ska Laholm vara topp 50 på Miljöaktuellts ranking.

- Att nå topp 50 gör sig inte själv, det krävs mycket vilja och engagemang hos politiker, tjänstemän och allmänheten, säger kommunens miljöstrateg Torsten Kindt. Och ambitionen behöver genomsyra alla verksamheter och synas i både kommunplaner och budget.

Miljölyftet 

Miljölyftet i Laholm startade med en utställning  i Stadshuset
som ville visa kommunens ambitioner och en massa goda miljöexempel som vi ska vara stolta över. Tanken med utställningen är att skapa inspiration och engagemang. 

 

Arbetet med Miljölyftet kommer att pågå i flera år och mer eller mindre involvera alla i kommunen.

Natur- och miljöfrågor behöver värderas ännu högre i vår samhällsplanering, vårt transportsystem ska effektiviseras och andelen miljöbilar bli större, avfallshanteringen ses över och hushållsavfallet samlas in.

Laholm bäst i Halland på naturvård

I sommar har Naturskyddsföreningen presenterat en ny rankning över hur kommunerna i landet prioriterar och arbetar med naturvård. Det finns ett stort behov av att prioritera upp detta arbete i hela landet. 

Laholm hamnade på 53:e plats bland de 290 kommunerna med betyget ”godkänd med stor förbättringspotential”. Av 45 möjliga poäng fick kommunen 24,5.

Framgångsrika projekt

Med stor framgång har Laholms kommun drivit ett flertal naturvårdsprojekt, exempelvis restaureringarna av strandhedarna i Skummeslövsstrand och genomfört olika åtgärder för att skapa det kommunala naturreservatet Såghuslund i Laholm. Stort erkännande har kommunen också fått för framtagandet av ett verktyg som mäter fosforavrinning från åkermark. På så sätt kan man få en bild av bland annat urlakning till Laholmsbukten.

Miljöaktuellts ranking

Resultatet i Miljöaktuellts ranking baseras på uppgifter från åtta källor:

  • Kommunernas egna svar i en enkät
  • Gröna bilister
  • Grön flagg från Håll Sverige Rent
  • SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting
  • Vattenmyndigheten
  • Boverkets miljömålsenkät
  • Ekomatcentrum
  • Kolada – kommun och landstingsdatabasen

2014 kom Laholms kommun på plats 64.  

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 30 mars 2018