Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöprojekt / Smyckeprojekt

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Smycken och farliga metaller

Farliga metaller riskerar också att orsaka skada efter att de slängts

En miljötillsynskampanj

Kemikalieinspektionen har bjudit  in landets kommuner att delta i ett samverkansprojekt med fokus på farliga metaller i smycken. Syftet är att kontrollera  att  man följer reglerna för nickel, bly och kadmium i smycken som säljs i Sverige.

Några butiker har fått besök av miljökontorets inspektörer som gjort inköp av "misstänkta" smycken. Kemikalieinspektionen kommer att låta göra kemiska analyser av dessa varuprover och därefter följer de upp kommunernas resultat genom inspektioner hos primärleverantörerna.

Människa och miljö

Eftersom många smycken bärs nära huden och kan stoppas i munnen ökar risken för att ämnen som är farliga för människor kan komma in i kroppen. Vissa ämnen är också farliga för miljön och riskerar att orsaka skada efter att smyckena har slängts och blivit avfall.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 30 mars 2018