JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöskydd

Miljöskydd

Ett av Laholms många vattendrag.

Miljöbalken är en stor del av Sveriges miljölagstiftning och omfattar alla åtgärder och verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljö.

Alla har en skyldighet att skydda miljön

Målet med miljöbalken är att stödja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer blir garanterade en hälsosam och god miljö.

§ Miljöbalkens mål 

  • att människors hälsa och miljö är skyddade mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan
  • att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
  • att den biologiska mångfalden bevaras
  • att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas
  • att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås

Balken är tillämplig på alla verksamheter eller åtgärder som inte är av försumbar betydelse för dess mål. Alla åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021