JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöskydd / Gödselspridning

Gödselspridning

Laholms kommun ligger i ett föroreningskänsligt område. Sedan flera år tillbaka finns därför särskilda bestämmelser för bland annat gödselhantering. Syftet är att minska näringstillförseln till Laholmsbukten.

Om du som lantbrukare behöver dispens från spridningsförbudet ska du vända dig till  miljöenheten.  Din ansökan behandlas enligt jordbruksverkets föreskrifter om försiktighet vid gödselspridning. Kommunen tar ut en fast handläggningsavgift.

Regler för gödselspridning 

  • Perioden 1 november  - 28 februari gäller:  Ingen spridning tillåten

  • Perioden 1 mars - 31 juli gäller:  Spridning av alla gödselslag i växande gröda eller med nedbrukning inom 4 tim

  • Perioden 1 augusti - 31 oktober:  Spridning endast till växande gröda eller inför sådd av höstoljeväxter eller till lerjordar med över 15% ler

  • Perioden 1 oktober - 31 oktober: Undantag för fasta gödselslag (utom fjäderfägödsel) som får spridas med "endast" efterföljande nedbrukning inom 4 tim

Observera att om du har tillstånd eller gjort anmälan enligt miljöbalken
-  i första hand måste följa dessa villkor
.

Oavsett period får gödsel aldrig spridas på snötäckt eller tjälad mark.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021