JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöskydd / Gödselspridning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Gödselspridning

Laholms kommun ligger i ett föroreningskänsligt område. Sedan flera år tillbaka finns därför särskilda bestämmelser för bland annat gödselhantering. Syftet är att minska näringstillförseln till Laholmsbukten.

Om du som lantbrukare behöver dispens från spridningsförbudet ska du vända dig till  miljökontoret.  Din ansökan behandlas enligt jordbruksverkets föreskrifter om försiktighet vid gödselspridning. Kommunen tar ut en fast handläggningsavgift.

Regler för gödselspridning 

  • Perioden 1 november  - 28 februari gäller:  Ingen spridning tillåten

  • Perioden 1 mars - 31 juli gäller:  Spridning av alla gödselslag i växande gröda eller med nedbrukning inom 4 tim

  • Perioden 1 augusti - 31 oktober:  Spridning endast till växande gröda eller inför sådd av höstoljeväxter eller till lerjordar med över 15% ler

  • Perioden 1 oktober - 31 oktober: Undantag för fasta gödselslag (utom fjäderfägödsel) som får spridas med "endast" efterföljande nedbrukning inom 4 tim

Observera att om du har tillstånd eller gjort anmälan enligt miljöbalken
-  i första hand måste följa dessa villkor
.

Oavsett period får gödsel aldrig spridas på snötäckt eller tjälad mark.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 27 april 2018