JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöskydd / Värmepumpar

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Värmepumpar

Anmälan/tillstånd

Innan du planerar att installera en värmepump, med utvinning av värme ur:
mark,
berg, grund- eller vattenområde, ska du i god tid anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden.

Inom skyddsområde för vattentäkt krävs  tillstånd för värmepumpar,
(ej luftvärmepumpar). Kontakta miljöenheten för detaljerad information om vattenskyddsområdena. 

Att bifoga

  •  Situationsplan som redovisar byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vattendrag,  vattentäkter och avloppsanläggningar eller liknande inom 50 meter från borrplatsen.

Så här handlägger vi

  1. Handlingarna kommer till samhällsbyggnadsnämnden. Du kan komplettera dessa i efterhand, men bäst om anmälan är komplett från början så kan vi handlägga ärendet fortare.
  2. Utanför tätortsområde får dina grannar inom ca 50 m tillfälle att yttra sig. Yttrandetiden är ca 3 veckor.
  3. Beslut fattas inom 25 arbetsdagar. Finns det berörda grannar kan tiden för handläggning bli längre.

Ingen anmälan

behövs för att installera luftvärmepump. Men det finns några saker du bör tänka på, ett problem är buller. Du och dina grannar kan bli störda av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump.  

Det är ditt ansvar att din värmepumpanläggning inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne för bästa tänkbara placering.

Om en granne trots allt blir störd av ljudet från värmepumpen och klagar till miljökontoret måste du som ägare till värmepumpen visa att bullret understiger gällande riktvärden. Ljudnivåmätningar och andra eventuella åtgärder kan vara mycket kostsamma och överstiga värmepumpens inköpsvärde.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 20 april 2018