JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöskydd / Värmepumpar

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Värmepumpar

Anmälan/tillstånd

Innan du planerar att installera en värmepump, med utvinning av värme ur:
mark,
berg, grund- eller vattenområde, ska du i god tid anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Inom skyddsområde för vattentäkt krävs  tillstånd för värmepumpar,
(ej luftvärmepumpar). Kontakta miljökontoret för detaljerad information om vattenskyddsområdena. 

Att bifoga

  •  Situationsplan som redovisar byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vattendrag,  vattentäkter och avloppsanläggningar eller liknande inom 50 meter från borrplatsen.

Så här handlägger vi

  1. Handlingarna kommer till miljö- och byggnadsnämnden. Du kan komplettera dessa i efterhand, men bäst om anmälan är komplett från början så kan vi handlägga ärendet fortare.
  2. Utanför tätortsområde får dina grannar inom ca 50 m tillfälle att yttra sig. Yttrandetiden är ca 3 veckor.
  3. Beslut fattas inom 25 arbetsdagar. Finns det berörda grannar kan tiden för handläggning bli längre.

Ingen anmälan

behövs för att installera luftvärmepump. Men det finns några saker du bör tänka på, ett problem är buller. Du och dina grannar kan bli störda av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump.  

Det är ditt ansvar att din värmepumpanläggning inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne för bästa tänkbara placering.

Om en granne trots allt blir störd av ljudet från värmepumpen och klagar till miljökontoret måste du som ägare till värmepumpen visa att bullret understiger gällande riktvärden. Ljudnivåmätningar och andra eventuella åtgärder kan vara mycket kostsamma och överstiga värmepumpens inköpsvärde.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan granskad den 20 april 2018