JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöskydd / Verksamhet med miljöpåverkan

Verksamhet med miljöpåverkan

Miljöfarlig verksamhet är ett juridiskt begrepp och beskrivs i miljöbalken som användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan påverka miljön eller människors hälsa.

Som företagare eller privatperson har du ett ansvar för att din verksamhet eller åtgärd inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Miljöbalken och tillhörande förordningar innehåller regler som gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Bland annat finns bestämmelser om egenkontroll och årliga miljörapporter.

Enligt miljöbalken delas miljöfarlig verksamhet in efter dess påverkan på miljön i så kallade A-, B-, C-anläggningar och övriga verksamheter - så kallade U-anläggningar.

För att se om en verksamhet klassas som A, B eller C använder man sig av Miljöprövningsförordningen (2013:251) och "Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd".

A- och B-anläggningar - Tillstånd

A- och B-anläggningar kräver tillstånd innan verksamheten startar. För en verksamhet som klassas A prövas tillståndsansökan av miljödomstolen och B av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. 

C-anläggningar - Anmälan

C-anläggningar är anmälningspliktiga. Samhällsbyggnadsnämnden prövar anmälan av verksamheter som C-klassas.  Information om vad anmälan ska innehålla finns under länken "Anmälningsplikt".

U-anläggningar 

Övriga miljöfarliga verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn på dessa verksamheter men de behöver inte anmäla eller söka tillstånd innan de startar.

Tillsynsavgifter

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn på miljöfarliga verksamheter och tar ut tillsynsavgift, antingen som fast årlig tillsynsavgift eller som timavgift.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021