JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöskydd / Verksamhet med miljöpåverkan / Anmälan

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Verksamhet med miljöpåverkan / Anmälan

För att anlägga eller ändra en miljöpåverkande verksamhet krävs i de flesta fall att man söker tillstånd eller gör en anmälan.

Anmälningsplikt

en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden krävs om företaget arbetar med miljöfarlig verksamhet som:

  • har beteckningen C i miljöprövningsförordningen 2013-251
  • vid ändring av verksamhet med beteckningen C och ändringen har betydelse ur störningssynpunkt

Syftet är att samhällsbyggnadsnämnden ska få ett tillfälle att bedöma om platsen för verksamheten är lämplig, vilka störningar på omgivningen som kan uppkomma och om planerade försiktighetsåtgärder är tillräckliga.

Dessutom ska andra myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken få tillfälle att yttra sig. Exempelvis räddningstjänsten om brandfarliga varor hanteras eller grannar om verksamheten orsakar störande lukt, buller eller dylikt.

Skriftlig anmälan

Gör anmälan skriftligt och lämna till miljökontoret sex veckor innan verksamheten eller ändringen börjar i två exemplar.

En anmälan ska innehålla de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamheten. En anmälan ska i den utsträckning det behövs, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Handläggningsavgift

För handläggning av anmälan betalar du en avgift. 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021