JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Miljöskydd / Verksamhet med miljöpåverkan / Egenkontroll av verksamhet

Egenkontroll

Arbetar du med miljöfarlig verksamhet omfattas du av krav på egenkontroll. Är verksamheten anmälnings- eller tillståndspliktig måste egenkontrollen dessutom vara dokumenterad. Den är ett viktigt verktyg för att skapa fungerande rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö.

För anmälnings- och tillståndspliktiga gäller:

  • att det finns en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret för frågor som regleras av miljöbalken och de beslut som gäller för verksamheten.

  • att det finns dokumenterade rutiner som säkerställer att utrustning för drift och kontroll fungerar.

  • att verksamheten måste fortlöpande och systematiskt undersökas för att bedöma riskerna från hälso- och miljösynpunkt. Dokumentera resultat av undersökningar och bedömningar.

  • att om det Inträffar en driftstörning, olycka eller tillbud i verksamheten, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste du underrätta tillsynsmyndigheten omedelbart.

  • att upprätta en förteckning  över kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten.

  • att om du övertar en miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig ska tillsynsmyndigheten upplysas om de ändrade förhållandena.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021