JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Starta ny verksamhet / Egenkontroll

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du regelbundet ska planera och kontrollera din verksamhet och dess påverkan på miljön och människors hälsa. En god egenkontroll ger dig kunskap om din verksamhets risker och möjliga påverkan och hjälper dig att kontrollera så att din verksamhet lever upp till grundläggande krav i lagstiftningen.

Vem har skyldighet att utföra egenkontroll ?

Alla som bedriver en verksamhet ska kunna visa att de arbetar förebyggande för att minska de risker och den påverkan som man har i sin verksamhet. Detta gäller oavsett storleken och omfattningen på verksamheten. Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att du arbetar för att minska påverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla lagstiftningens krav.

Bedriver du en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska din egenkontroll även följa de krav som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Hur genomför man en egenkontroll ?

Du bör planera och organisera din egenkontroll och ditt förebyggande arbete utifrån de förutsättningar som finns för just din verksamhet. För att underlätta din egenkontroll bör du skriva ned vad som ska ingå och hur ofta du ska genomföra de olika kontrollerna. Vid genomförandet av egenkontrollen är det viktigt att dokumentera de genomförda kontrollerna genom att t.ex. skriva ned datum, vad som kontrollerats och vilka observationer som gjorts. Genom att följa upp resultaten från genomförd egenkontroll kan du identifiera områden och moment där det finns möjlighet till förbättringar.

Vad ska ingå i en egenkontroll ?

Omfattningen på egenkontrollen bör anpassas efter de behov som finns av kontroll av just din verksamhet. Utgå från de risker som finns i din verksamhet. Egenkontrollen kan omfatta kontroll av maskiner och annan utrustning så att de fungera på ett riktigt sätt, mätningar och analyser (av vatten, luft, buller, m.m.) samt andra utredningar som är relevanta för din verksamhet.

Bedriver du en verksamhet som är tillstånd- eller anmälningspliktig ska din egenkontroll även omfatta de krav som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Där ställs bland annat krav på att verksamhetsutövaren ska göra en riskvärdering av verksamheten samt upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön.

Hanterar du kemikalier i din verksamhet ska du göra en kemikalieförteckning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021