JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Taxor och avgifter

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Taxor och avgifter

Miljöenheten arbetar för att skydda människan och miljön och för merparten av arbetet som utförs tar miljökontoret ut taxor eller avgifter. Det är kommunfullmäktige som årligen beslutar om taxor och avgifter. Tanken är att den som bedriver en verksamhet ska bekosta den handläggningstid som är kopplad till verksamhetens prövning och tillsyn så att detta inte ska bekostas av skattemedel.

I huvudsak är taxor och avgifter uppbyggda utifrån tre olika avgiftsuttag:

Fast avgift

En fast avgift som tas ut i förhållande till den handläggningstid som bestämts för en viss typ av ärende. Fast avgift används vid prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag.

Årlig tillsynsavgift

En avgift utifrån den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats. Handläggningstiden beräknas utifrån tidigare års erfarenhet av tidsåtgång och faktureras utifrån schablon för varje bransch.

Timavgift

En avgift i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet.

Miljöenheten arbetar med fyra olika taxor. Följ länkarna till höger för att komma till respektive taxa.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021