JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Miljö- och hälsoskydd / Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Miljökontoret arbetar för att skydda människan och miljön och för merparten av arbetet som utförs tar miljökontoret ut taxor eller avgifter. Det är kommunfullmäktige som årligen beslutar om taxor och avgifter. Tanken är att den som bedriver en verksamhet ska bekosta den handläggningstid som är kopplad till verksamhetens prövning och tillsyn så att detta inte ska bekostas av skattemedel.

I huvudsak är taxor och avgifter uppbyggda utifrån tre olika avgiftsuttag:

Fast avgift

En fast avgift som tas ut i förhållande till den handläggningstid som bestämts för en viss typ av ärende. Fast avgift används vid prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag.

Årlig tillsynsavgift

En avgift utifrån den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats. Handläggningstiden beräknas utifrån tidigare års erfarenhet av tidsåtgång och faktureras utifrån schablon för varje bransch.

Timavgift

En avgift i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet.

Miljökontoret arbetar med fyra olika taxor. Följ länkarna för att komma till respektive taxa.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ulrica Carlsson
Sidan uppdaterad den 19 augusti 2019