JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Naturvård

Naturvårdsplan för Laholms kommun

Strax innan Lagan når Hjörneredssjöarna, finns dessa branta bergsväggar.

Naturvårdsplan med inriktning på friluftsliv antagits av kommunfullmäktige redan 2013-06-25. Naturvårdsplanen är av övergripande karaktär och beskriver naturvårdsfrågor ur ett brett perspektiv och ska visa hur kommunen och vi som enskilda kan arbeta vidare för en hållbar utveckling där naturvärdena tas tillvara.

Planen fungerar som kunskaps- och idébank samt är en inspirationskälla. Naturvårdsplanen innehåller syfte, mål och strategier samt exempel på vad både kommunen och kommuninvånare kan göra för en rik natur. Synpunkter och idéer har hämtats från företag, föreningar och sammanslutningar med anknytning till natur- och friluftsliv och är redovisade i planen. I denna finns också förslag på områden som är särskilt värdefulla.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan uppdaterad den 13 april 2018