JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Miljö / Naturvård / Kalkning sjöar/vattendrag

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kalkning i Laholms kommun

Helikopterkalkning över Lillån. Fotograf: Anders Svahnberg, Myrica

Allmänt om kalkning av sjöar i kommunen

Laholms kommun kalkar vattendragen Stensån, Smedjeån, Hultån, Lillån (i Krokåns vattensystem), Blankan och Genevadsån. Tillsammans med Ängelholm kalkar vi även den lilla Kyrkmossedammen på Hallandsås.

Stensån och Genevadsån kalkar vi med kalkdoserare, helikopterkalkning av sjöar och våtmarker samt båtkalkning av sjöar.
Smedjeån kalkar vi med kalkdoserare vid tillflödena till Storesjö samt båtkalkning av Grötsjön och Oxhultasjön.
Hultån och Lillån kalkar vid med enbart helikopterspridd kalk över våtmarker och sjöar. 
Totalt sprider vi c:a 1700 ton kalk per år i vattendragen. Detta till en totalkostnad av 2,8 mkr varav kommunen erhåller 2,6 mkr i statsbidrag.

Kalkdoseraren står vid ett strömmande vattendrag och sprider ut kalken i proportion till flödet i ån. Dessa går regelbundet under hela året.
Sjökalkning sker en gång om året antingen med båt eller helikopter. Här sprids i huvudsak finkornigt kalkstensmjöl men vid dammkänsliga sjöar pågår försök med spridning av kalkstenskross med grövre fraktioner. Helikopterspridning på våtmark sker en gång om året med grovkalk eller med vombgranuler, vilka är en restprodukt från avhärdning av vatten vid vattenverk i Skåne. Dessa kalkningsmedel används för att minimera dammningen på omkringliggande bostäder och skog. Minst dammspridning erhålls från vombgranulerna. Helikopterspridningen  med grovkalk sker på hösten och spridningen av vombgranuler sker på vintern.

Kalkning leder till rikare växt- och djurliv i våra vattendrag och sjöar. Antalet fiskarter har ökat bland annat mört har återkommit i sjöar där den slogs ut av det sura nedfallet under 1950 och 60-talen. Utan kalkningen skulle överlevnaden av våra laxsmolt vara betydligt lägre och lax- och havsöringsfisket avsevärt mindre intressant.

Ansvarig för kalkningen är Samhällsbyggnadsnämnden..

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 30 april 2021