JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Parker och lekplatser / Parkskötsel

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Parkskötsel

Personalen på driftenheten vid Serviceskontoret utför drift och underhåll av kommunens parker, grönområden, planteringar och träd. Allt för att kommunens utemiljöer ska upplevas som trygga, attraktiva och tillgängliga.

Bevattning och fontäner under sommarens bevattningsförbud

Sedan den 18 juni är det bevattningsförbud i Laholms kommun och det gäller såklart också de kommunala verksamheterna. Detta medför bland annat att de olika fontänerna i kommunen inte fylls. Undantaget är fontänen på Stortorget och fontänen i stadsparken i Laholm. Dessa kommer dock att fyllas med så kallat "tekniskt vatten", alltså inte dricksvatten. 
Tekniskt vatten kommer också att användas till att bevattna en del planteringar, samt att bekämpa ogräs med hjälp av het vattenånga.   

Vad gör vi under året?


På våren

 • Plantering av blommor till påsk
 • Nyanläggning
 • Säsongsanställda börjar
 • Fontäner sätts igång
 • Vi startar rabattrensning och gräsklippning
 • Planering och beställning av lökar


På sommaren

 • Plantering av sommarblommor
 • Klippning och ogräsbekämpning
 • Vattning och gödsling av gräsytor och rabatter
 • Lekplatsskötsel
 • Feriearbetare börjar
 • Service och underhåll av toalettvagnar, tält mm
 • Strandskötsel


På hösten

 • Lekplatsbesiktningar
 • Vi planterar lökar
 • Planering för kommande års sommarrabatter
 • Nyanläggningar
 • Beskärning av växter
 • Beställning av sommarblommor
 • Säsongsanställda slutar


På Vintern

 • Beskärning av växter och röjning av planteringar och grönytor
 • Avverkning och gallring
 • Röjning efter stormar
 • Snöröjning av gång- och cykelbanor, trappor mm
 • Spolning av isbanor
 • Översyn och reparationer av bänkar och lekredskap
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 24 juni 2020