JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Parker och lekplatser / Parkskötsel

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Parkskötsel

Personalen på driftenheten vid Serviceskontoret utför drift och underhåll av kommunens parker, grönområden, planteringar och träd. Allt för att kommunens utemiljöer ska upplevas som trygga, attraktiva och tillgängliga.  

Vad gör vi under året?


På våren

 • Plantering av blommor till påsk
 • Nyanläggning
 • Säsongsanställda börjar
 • Fontäner sätts igång
 • Vi startar rabattrensning och gräsklippning
 • Planering och beställning av lökar


På sommaren

 • Plantering av sommarblommor
 • Klippning och ogräsbekämpning
 • Vattning och gödsling av gräsytor och rabatter
 • Lekplatsskötsel
 • Feriearbetare börjar
 • Service och underhåll av toalettvagnar, tält mm
 • Strandskötsel


På hösten

 • Lekplatsbesiktningar
 • Vi planterar lökar
 • Planering för kommande års sommarrabatter
 • Nyanläggningar
 • Beskärning av växter
 • Beställning av sommarblommor
 • Säsongsanställda slutar


På Vintern

 • Beskärning av växter och röjning av planteringar och grönytor
 • Avverkning och gallring
 • Röjning efter stormar
 • Snöröjning av gång- och cykelbanor, trappor mm
 • Spolning av isbanor
 • Översyn och reparationer av bänkar och lekredskap
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 13 oktober 2020