Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Parker och lekplatser / Parkskötsel

Parkskötsel

Förstora bilden - Tulips.jpg

Personalen på driftenheten vid Serviceskontoret utför drift och underhåll av kommunens parker och grönområden, planteringar och träd för att kommunens utemiljö ska upplevas som trygg, attraktiv och tillgänglig. 

Vad gör vi?

På våren

 • Plantering av blommor till påsk
 • Nyanläggning
 • Säsongsanställda börjar
 • Fontäner sätts igång
 • Vi startar rabattrensning och gräsklippning
 • Planering och beställning av lökar

 

På sommaren

 • Plantering av sommarblommor
 • Klippning och ogräsbekämpning
 • Vattning och gödsling av gräsytor och rabatter
 • Lekplatsskötsel
 • Feriearbetare börjar
 • Service och underhåll av toalettvagnar, tält mm
 • Strandskötsel

 

På hösten

 • Lekplatsbesiktningar
 • Vi planterar lökar
 • Planering för kommande års sommarrabatter
 • Nyanläggningar
 • Beskärning av växter
 • Beställning av sommarblommor
 • Säsongsanställda slutar

 

På Vintern

 • Beskärning av växter och röjning av planteringar och grönytor
 • Avverkning och gallring
 • Röjning efter stormar
 • Snöröjning av gång- och cykelbanor, trappor mm
 • Spolning av isbanor
 • Översyn och reparationer av bänkar och lekredskap
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 26 september 2019