JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Parker och lekplatser / Skötsel

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Laholm blommar!

Minskad gräsklippning och ändrad skötsel ökar den biologiska mångfalden.

Vi ska låta gräset växa på delar av Laholms grönytor för att gynna bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar. En av flera anledningar är att nära 80% av Europas flygande insekter har försvunnit de senaste 30 åren. Flygande insekter behöver högre gräs och växter som blommar för att få näring. Kortklippt gräs förstör den möjligheten så en förbättrad miljö för dem behövs, även för vår skull. Framtidens bästa livsmiljö skapar vi tillsammans!

Genom att låta gräsytor i Laholm växa till ängar bidrar vi till Sveriges miljömål, ”ett rikt växt- och djurliv”. Kortklippt gräs betraktas som ordning och reda sedan hundratals år och delvis därför har Sveriges ängar minskat med 99% sedan 1800-talet. Maskrosor, ogräs och andra blommor är många insekters föda under deras flygande liv och de ser till att landets odlingar får skördar. Fröna från ängarnas växtlighet ger dessutom fåglarna mat på hösten.

Fotbollsplaner, lekplatser eller picknickställen ska såklart inte bli ängar. Vi kommer att klippa gräset där du och dina vänner njuter av Laholms grönområden. Här och var klipper vi gångar genom ängarna och blommorna så du enklare kan gå där.

Vi behöver omvärdera vad vi tycker är fint och rätt skötsel. Vissa ytor behöver vara kortklippta, andra kommer att vara yvigare. Variation är ett nyckelord för mångfald, och vi behöver ge lite mer plats åt det vilda i våra parker och trädgårdar! Du som har en fastighet som gränsar mot oklippt kommunal mark behöver själv klippa ner gräset närmast dig om du vill ha det kort. Har du plats och lust så spara gärna en yta med längre gräs och blommor på din egen tomt. Allt detta för ett rikare växt- och djurliv.

 Klickbar skötselkarta över Laholm

Teckenförklaring till kartan:

Långgräs          

Slaghacks 1 till 4 gånger per år, det är insekternas boplats

Bruksgräs        

Klipps 12 gånger per år. Gräsytor för aktiviteter och vistelse och med arter som till exempel tusensköna, fibbla, maskrosor, och veronika.

Prydnadsgräs 

Klipps 24 gånger per år, mindre ytor med högt prydnadsvärde och används för vistelse och lek.

Våräng              

Klipps 7 till 10 gånger mellan juni och november, det är en blomsterrik gräsmatta som är planterad med vårlökar, därför ska första klippningen ske senare på våren. Den har ett extra estetiskt och ekologiskt värde under lökblomning.

Ängsgräs          

Klipps en gång om året kontinuerligt under flera år, klippmaterialet ska alltid tas bort. Ytan har ett långsiktigt mål att gynna blomning och höja ekologiska värden, som bidrar till den estetiska värden.

Grovt gräs och örtvegetation

Omfattar ytor som består av ett gräs och örtvegetation som klipps mindre än en gång om året. Oftast är det ett bryn som former en övergång mellan skog och öppen mark. Det är en viktig värdefull miljö till flora och fauna.

Viktigt för dig som fastighetsägare i Laholm

Du som har en fastighet som gränsar mot kommunal mark som inte klipps behöver själv klippa gräset närmast din fastighet om du vill ha det kort där.

Förvaltningsmetod till Laholms kommuns grönytor

I en grön stad och ort är det trevligt att bo, jobba och spendera sin fritid. I Laholms Kommun finns det redan mycket fina gröna områden att njuta av och att upptäcka. De kommande åren kommer kommunen att ytterligare förbättra den offentliga utemiljön. Den nya förvaltningsmetoden (april 2023) är grunden till det.

Skötselplanen tar avstamp i kommunens miljöpolicy som är utgångspunkten för kommunens arbete med ekologisk hållbarhet. Genom ett långsiktigt tänk skapas mer variation och mer kvalité som passar i utrymmen av Laholms stadsuppbyggnad och orter. Mer skillnad i grönska skapar mer trivselvärde och naturvärde.

När Laholms kommun växer med allt fler invånare ökar trycket på befintliga grönytor. Därför ställs det också högre krav på hållbara lösningar när det gäller skötselinsatser för att stärka ekosystemtjänster, så som stärka den biologiska mångfalden och att ge kommuninvånarna gröna oaser för promenader, avkoppling och rekreation.

Utgångspunkterna för mer variation i Laholms grön- och parkområde fastställs i förvaltningsstrategin, del 1 av förvaltningsmetoden. I förvaltningsstrategin är planteringar på allmän platsmark uppdelad i tre gröna förvaltningsbilder med målen att få mer natur, naturlig skötsel och mer biologisk mångfald.

Del 2 av förvaltningsmetoden ger ett konkret ”toolkit” med målbilder och definitioner av byggstenarna till framtidens utemiljö, de så kallade skötselprodukterna. Till varje skötselprodukt är det kopplat skötselmetoder för att nå den önskade målbilden. Med detta kan vi bygga en tilltalande, hållbar och säkert utemiljö som skapar ett mervärde genom att uppfylla sin funktion.

Den nya förvaltningsmetoden kan du läsa via den här länken

Skötsel under året:


Våren

 • Plantering av blommor till påsk
 • Nyanläggning
 • Säsongsanställda börjar
 • Fontäner sätts igång
 • Vi startar rabattrensning och gräsklippning
 • Planering och beställning av lökar


Sommaren

 • Plantering av sommarblommor
 • Klippning och ogräsbekämpning
 • Vattning och gödsling av gräsytor och rabatter
 • Lekplatsskötsel
 • Feriearbetare börjar
 • Service och underhåll av toalettvagnar, tält mm
 • Strandskötsel


Hösten

 • Lekplatsbesiktningar
 • Vi planterar lökar
 • Planering för kommande års sommarrabatter
 • Nyanläggningar
 • Beskärning av växter
 • Beställning av sommarblommor
 • Säsongsanställda slutar


Vintern

 • Beskärning av växter och röjning av planteringar och grönytor
 • Avverkning och gallring
 • Röjning efter stormar
 • Snöröjning av gång- och cykelbanor, trappor mm
 • Spolning av isbanor
 • Översyn och reparationer av bänkar och lekredskap
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 13 oktober 2020