JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Parker och lekplatser / Stadsparken / Fågellivet i Stadsparken

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Fågellivet i Stadsparken

Råkan har blivit Stadsparkens vanligaste fågel

Fågellivet i Stadsparken i Laholm

Under sin studietid 1980 utförde de två Laholmsungdomarna (Ulf Ottosson och Magnus Ahlgren) en studie om fågellivet i Stadsparken. Som välmeriterade ornitologer kom de tillbaks 2014 och gjorde en liknande uppföljande undersökning. Stadsparken är ca 25 000 m2 stor och har en hög populationstäthet. 1980 häckade 24 arter i parken och år 2014 var där 27 olika arter.

Det finns väldigt få studier utförda på fågellivet i stadsparker och därför är denna studie unikt i sitt slag.

Arter som häckade båda åren var ringduva, stare, nötväcka, björktrast, koltrast, rödhake, rödstjärt, svarthätta, lövsångare, härmsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, pilfink, bofink, grönfink, steglits och stenknäck. Stare, björktrast, bofink och grönfink har minskat till 2014 medan koltrast har ökat.

2014 häckade 8 arter som inte häckade 1980. Det var fiskmås, turkduva, skata, råka, kaja, ärtsångare och gransångare.

Fyra arter häckade 1980 men inte 2014, nämligen sädesärla, järnsparv, trädgårdssångare och entita.

Råkan är nu parkens vanligaste fågel. Varför har den blivit vanligast? Vad har hänt? Läs mer i studien här intill. Längst bak finns det en sammanfattning på svenska.

Förändringar i fågelfaunan i en park i södra Sverige över en tidsperiod om 34 år.
Vetenskaplig studie gjord av Ulf Ottosson och Magnus Ahlgren, publicerad i den vetenskapliga tidskriften ORNIS SVECICA 26:82-88, 2016.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 25 maj 2018