Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Parker och lekplatser / Stadsparken / Stadsparkens former / Fjärilsäng

Fjärilsäng

FjärilarEn färilsäng har anläggs på den gamla banvallen. Gräs och sly har röjts undan för att skapa ett eldorado för fjärilar och naturälskare. Här har det såts och planterats blommor som älskas av fjärilar, blomflugor, bin och humlor. Eventuellt förstärks ängen med något eller några sydeuropeiska arter för att ge en ännu bättre och längre blomning. Ängen ska slås en gång om året.

Nässelbacken

I anslutning till fjärilsängen finns en nässelbacke som är tänkt att agera som en barnkammare till ängens vackra fjärilar. Nässlorna är värdväxt till en rad insekter, däribland flera dagfjärilar (nässelfjaril, amiral, vinbärsfux, påfågelöga, kartfjäril)

Inspiration

Fjärilsängen skall vara ett eldorado för fjärilar och naturälskare, med en nässlebacke som kommer att agera barnkammare till ängens vackra fjärilar.

Nässelbacke

Fjärilsäng

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan granskad den 6 oktober 2011