Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Parker och lekplatser / Stadsparken / Stadsparkens former / Peter Gaunitz, landskapsdesigner

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Peter Gaunitz, landskapsdesigner

Förstora bilden - Stadsparken Peter Gaunitz.jpg

Det sägs att alla namn på träd, buskar och blommor sitter i halmhatten.........kan undra om det stämmer!

Konsult utan stängsel

Skapar innovativa ståndortsplanteringar med bildkonsten och den besjälade
naturen som förebild, skapar hållbara miljöer för människor, växter och
djur, designar i stad och land, säljer trädgårdslitteratur, håller föredrag och
anordnar resor, kurser och utbildningar.

Peter Gaunitz är landskapsdesigner från Lund med biolog- och trädgårdsmästarutbildning som grund. Han jobbar mycket med offentliga miljöer. Genom att välja ett anpassat växtmaterial till platsen skapas naturliga parkområden.

I Laholm har Peter släppt loss skaparglädjen på ett i sammanhangen ovanligt stort område. Här fanns ingen gammal park att ta hänsyn till bara obruten mark av gammal banvall, fritt för fantasin. Kreativiteten har fått blomma och idéerna har kunnat förpackas i en helhet som ger ett fantastiskt resultat.

Inspiration

De första associationerna handlade om samspelet mellan sol och skugga. Savannens sluttning mot söder, med ständig sol. Woodland med eftermiddagsskugga från den gamla parkens höga träd och de nya husen.
Stadsparkens design bygger på kontrasten mellan det klassiskt stikta och det vildväxande. Dammen, en spikrak kanal och stora gräsytor i samspel med Savannens och Woodlands vildvuxenhet är en kombination som ger dynamik.

Det unika med Stadsparken är omfattningen av dess "geografiska ståndortsplantering". Det betyder att samtliga växter kommer från samma område och är speciellt anpassade till sin miljö. Samtliga växter på Savann och i Woodland kommer från den östra delen av USA.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan granskad den 7 mars 2012